Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KARİYER VE MEZUNLAR MERKEZİ

Kariyer ve Mezunlar Merkezi, mezunlarımızın ve mezun adaylarımızın bireysel gelişimlerini arttırmaları, kendileri ve toplum için değer yaratan bireyler olarak gelişmeleri için, fırsatlar sunan bir merkez olma amacıyla kurulmuştur.

KMM’nin hedefi; öğrencilerimizin geleceklerini planlamalarında yardımcı olmak amacıyla, hem öğrencilik yaşamlarında hem de mezuniyet sonrası iş yaşamında kullanabilecekleri bilgi, beceri ve donanımları kazandırabilmek için eğitim etkinlikleri düzenlemek, iş yaşamına geçiş sürecinde, mezun oldukları bölüme uygun sektörlerdeki iş olanaklarını tanıtmak, iş seçiminde ve işe giriş sürecinde gerek duyacakları bilgileri vermek, aldıkları eğitime ve niteliklerine uygun, başarılı olacakları işlere yerleşmeleri konusunda yol gösterici olmak, eğitimine devam eden öğrencilere staj olanakları yaratmak, üniversite içinde ve dışında yarı zamanlı iş olanakları bulmalarına yardımcı olmaktır.

KMM, bu etkinliklerle öğrencilerini, mezun adaylarını ve mezunlarını, işveren kuruluşlarla bir araya getirerek, iş yaşamlarında içinde yer alacakları sektörleri ve şirketleri tanıma olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.

 Kariyer ve Mezunlar Merkezi’nin Çalışmaları:

 • Sektör Tanıtım Toplantıları: Değişik sektörlerden kuruluşları bir araya getiren tanıtım toplantıları düzenleyerek, öğrencilerin çeşitli iş kolları, iş alanları ve mesleklerdeki kariyer olanakları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. “Kariyer Günleri” adı altında organize edilen bu toplantılarda, şirketlerin mezun olmuş / olacak öğrenciler ile görüşmelerine imkan yaratılmaktadır.
 • İş Yaşamı Seminerleri: Farklı sektörlerden işadamı, yönetici, uzman vb. kişiler ile öğrencileri bir araya getiren seminerler ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu seminerlerde firma temsilcileri, öğrencilere çalıştıkları iş alanlarını tanıtarak, iş yaşamında onları nelerin beklediğini anlatmakta, meslek seçimi ile ilgili öğrencilerimize bilgi vermekte ve tavsiyelerde bulunmaktadırlar.
 • Kariyer Danışmanlığı: Mezun adaylarına iş arayışlarına başlarken görüşmelere hazırlık, işe başvuru, özgeçmiş hazırlama, kariyer hedeflerini belirleme konularında destek verilmektedir.
 • Yarı Zamanlı İş ve Staj: Ara sınıftaki öğrencilerimize gelecekte çalışmak istedikleri alan ve sektörlerdeki staj programları ve yarı zamanlı iş olanakları duyurulmaktadır.
 • Eleman Talepleri: Mezunlar için piyasadaki iş olanakları araştırılarak, eleman talebinde bulunan kuruluşlarla bu talebe cevap verebilecek mezun adayları arasında iletişim kurulmaktadır.

Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi olarak; mezunların akademik ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmayı, mezunlar ile işbirliği geliştirerek sürdürmeyi, mezunların Üniversite ile sosyal ve kültürel bağını geliştirilmesi amacı ile faaliyetler planlamaktadır.

Mezunlarımıza Yönelik Çalışmalarımız;

 • Yaşar Üniversitesi mezunlarını araştırarak bu kişilere ulaşmak,
 • Mezunlar ile ilgili bilgilerin arşivlendiği bir veri tabanı oluşturmak,
 • Mezunların mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programlar düzenlemek,
 • Mezunları iş, kariyer ve farklı alanlarda ortak etkinlikler düzenleyerek bir araya getirmek,
 • Mezunlarımızın çalışma oranlarının saptamak,
 • Mezunlarımızın çalıştıkları kurum ve kuruluşlardaki varsa iş ilanlarını tüm mezunlara ulaşmasını sağlamaktadır.

Kariyer ve Mezunlar Merkezi, yıl içerisinde  “Kariyer Günleri” adı altında 40 gün olmak üzere Kariyer Etkinlikleri, Staj ve İşe Alım Mülakatları düzenlemekte; öğrencilerimizin sektör temsilcileri ile buluşmasını sağlamaktadır.