Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KARİYER ve MEZUNLAR MERKEZİ

Mezunlarımızın ve mezun adaylarımızın bireysel gelişimlerini arttırmaları, kendileri ve toplum için değer yaratan bireyler olarak gelişmeleri için, fırsatlar sunan bir merkez olma amacıyla kurulmuştur.

 Kariyer ve Mezunlar Merkezi’nin hedefi; öğrencilerimizin geleceklerini planlamalarında yardımcı olmak amacıyla, hem öğrencilik yaşamlarında hem de mezuniyet sonrası iş yaşamında kullanabilecekleri bilgi, beceri ve donanımları kazandırabilmek için eğitim etkinlikleri düzenlemek, iş yaşamına geçiş sürecinde, mezun oldukları bölüme uygun sektörlerdeki iş olanaklarını tanıtmak, iş seçiminde ve işe giriş sürecinde gerek duyacakları bilgileri vermek, aldıkları eğitime ve niteliklerine uygun, başarılı olacakları işlere yerleşmeleri konusunda yol gösterici olmak, eğitimine devam eden öğrencilere staj olanakları yaratmak, üniversite içinde ve dışında yarı zamanlı iş olanakları bulmalarına yardımcı olmaktır.

Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerini, mezun adaylarını ve mezunlarını, işveren kuruluşlarla bir araya getirerek, iş yaşamlarında içinde yer alacakları sektörleri ve şirketleri tanıma olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.